מילון מונחים לעולם המשכנתאות
מאני. עושים את זה פשוט

 • משכנתא

  היא אחד מחמישה סוגים של זכויות במקרקעין ומשמעותה שיעבוד של מקרקעין על ידי בעל זכות הבעלות, לטובת אחר, על מנת להבטיח את זכויותיו. בדרך כלל נרשמת משכנתא על מנת להבטיח החזר של הלוואה שניתנה לבעל הקרקע. הכוונה בדרך כלל היא להלוואה גדולה וארוכת טווח, שמטרתה על פי רוב היא רכישת הרכוש אשר ישועבד או יפוצו, אף כי אפשריים שימושים נוספים לכסף. המקרה הנפוץ הוא שעבוד נכס דלא ניידי)נכסי מקרקין שלא ניתן להזיזם ולא מטלטלין)  לצורך רכישתו.

 • בנק/ מלווה

  בנק למשכנתאות, או חברת ביטוח או קרן פיננסית המעניקים הלוואות לדיור/כל מטרה. עבור הלוואות אלו ישלמו הלווים ריבית.

 • לווה

  אדם אשר נטל הלוואה מבנק למשכנתאות/מוסד פיננסי אחר (לאחר קבלת ההלוואה)

   

 • ערב

  ערב הוא אדם המתחייב לקיום חובו של אדם אחר כלפי צד שלישי. במקרה של הלוואת משכנתא, הערב מתחייב לקיום חובו של הלווה כלפי הבנק, במידה והלווה לא פורע את ההלוואה בכפוף לתנאים המפורטים בחוק הערבות, תשכ”ז-1967.

  ישנם גם ערב תומך וערב ממשכן. ערב תומך, משלם חלק מן ההחזר החודשי של הלווה. ערב ממשכן, הוא בעל הזכויות בנכס ואת זכויותיו בנכס המוסד המלווה משעבד.

 • קרן משכנתא

  כל משכנתא מורכבת מקרן וריבית. קרן המשכנתא היא סכום ההלוואה המקורי, אותו הלווים מקבלים מהבנק. הקרן יכולה להיות צמודה למדד כלשהו (לדוגמא מדד המחירים לצרכן), או לא צמודה, בהתאם למסלול המשכנתא שנבחר.

 • ריבית

  המחיר אותו משלם הלקוח בעבור הכסף שלווה מאת הבנק. הריבית נקובה לשנה.

 • הון עצמי

  סכום הכסף הקיים ברשותו של הלווה. כסף “מהבית”- לא מהלוואות.

 • שעור/אחוז מימון

  שעור מימון הוא היחס שבין סך המשכנתאות הניתנו ומובטחות בשעבוד על נכס – לבין שווי נכס. מומלץ לנסות להקטין את אחוז המימון של המשכנתא. זאת, מאחר והרגולציה וכן המודלים של הבנקים מובילים לתמחור יקר יותר של הלוואות באחוזי מימון גבוהים.

 • החזר משכנתא

  או בשמו הנוסף: ”החזר חודשי“. זהו למעשה הסכום הנדרש לשלם לגוף המלווה מדי חודש בחודשו בגין המשכנתא, והוא כולל כאמור גם את הקרן וגם את הריבית. חשוב לדעת כי גובה התשלומים החודשיים עלול להשתנות בהתאם לשינויים במדד ו / או על פי לוח הסילוקין הנבחר. גם היחס בין הקרן והריבית עלול להשתנות מתשלום לתשלום.

 • לוח סילוקין

  לוח הסילוקין הוא מסלול החזר המשכנתא בו בוחר הלווה לאחר בחינת מגוון ההצעות שניתנו לו.

 • משכנתא בריבית קבועה

  זוהי הלוואת משכנתא הניתנת באחוז ריבית קבוע שאינו משתנה עם הזמן. כאשר הריבית במשק נמוכה, זהו לרוב פתרון משתלם, אולם קיימים שיקולים רבים שיש לקחת בחשבון לפני שלוקחים משכנתא בריבית קבועה שכן היא יקרה יותר מהמשתנה מאחר ועלות הגיוס של הגורם המלווה נקבעת לפי אורך תקופת ההלוואה. ככל שארוכה יותר כך המסלול הזה יקר יותר.

 • משכנתא בריבית משתנה

  זוהי משכנתא שהריבית שלה כפופה לשינויים במשק ובשוק הנדל“ן הישראלי והבין לאומי, ומכאן שסכום התשלום צפוי להשתנות מעת לעת.

 • אישור עקרוני

  השלב הראשון בתהליך קבלת המשכנתא הוא הגשת הבקשה להלוואה, הנקראת גם בקשת הגשה לאישור עקרוני. במסגרת הפניה תתבקשו לתת פרטים ראשוניים הקשורים בכם ובנכס אותו אתם מעוניינים לרכוש (גם אם אין לכם עדיין את הפרטים המדויקים של הנכס) ולאחר חיתום קצר של הבקשה, תקבלו תשובה לבקשתכם. אישור זה מהווה מעין “אור ירוק” כללי להמשך התהליך – מעין בדיקה מוקדמת של גובה המשכנתא אותה אתם יכולים לקבל. חשוב לדעת: בחלק מהבנקים, בשלב הראשון  ניתן להגיש  בקשה לאישור עקרוני בלבד (שלא בנוכחות פיזית בסניף) לא קיימת חובה לנכס ספציפי.

   

 • לוח שפיצר

  החזר הקרן והריבית בהלוואה מבוצע בתשלומים חודשיים קבועים (בהלוואה צמודת מדד ההחזר החודשי הקבוע צמוד למדד), כאשר רכיב הריבית הולך ופוחת בכל תשלום בעוד רכיב הקרן הולך ועולה. כך, סך התשלום החודשי נותר ללא שינוי. עם זאת, בריביות משתנות עשוי התשלום החודשי הקבוע להשתנות בהתאם לריביות.

 • קרן שווה

  בשיטת קרן שווה התשלום החודשי מורכב מסיכום שני חלקים:

  תשלום קבוע על חשבון קרן ההלוואה (הסכום שלוויתם, מחולק במספר חודשי ההלוואה) תשלום הריבית על יתרת הקרן (החלק אותו עוד לא החזרתם). כיוון שמדי חודש יתרת קרן ההלוואה הולכת וקטנה, כך גם התשלום בגין הריבית ילך ויקטן עם הזמן. כלומר, אם מתעלמים משינויי מדד או ריבית – התשלומים החודשיים הולכים ויורדים לאורך תקופת ההלוואה. שיטת קרן שווה קיימת רק בחלק ממסלולי ההלוואות ובחלק מהבנקים.

 • ריבית הפריים

  ריבית הפריים היא הריבית הבסיסית של הבנקים. היא מבוססת על ריבית הבסיס של בנק ישראל, בתוספת מרווח קבוע של 1.5%, כלומר: אם ריבית בנק ישראל היא 0.1% – ריבית הפריים תהיה 1.6%.

   

 • מדד המחירים לצרכן

  מודד את השינוי לאורך הזמן בין מחירו העדכני של “סל” מצרכים ושירותים (הנקבע על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה), לבין מחיר אותו “סל” בתקופת הבסיס. ההשוואה נעשית באחוזים או בנקודות, ומפורסמת בכל 15 לחודש על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.